Judr. Dušan Divko

kontakt

JUDr. Dušan Divko (st.)
advokát

Tel: +421 42 4325 400+421 42 4325 400
Mobil: +421 905 344 479+421 905 344 479
Fax: +421 42 4321 581

E-mail: adk@divko.sk


JUDr. Gabriela Holmová Divková, MBA

advokát, mediátor
Mobil: +421 907 705 377+421 907 705 377
E-mail: gabi@divko.sk


JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA  (ml.)

advokát, správca, mediátor
Mobil: +421 905 530 973+421 905 530 973
E-mail: dusan@divko.sk


JUDr. Ing. Elena Divko, PhD.

advokát
Mobil: +421 915 979 323+421 915 979 323
E-mail: elena@divko.sk

www.divko.sk

Advokátska kancelária

JUDr. Dušan Divko (st.)

  • vykonáva svoju činnosť od roku 1974.
  • transformáciou FO na PO bola zapísaná do OR OS TN dňa 31.10.2008 spoločnosť JUDr. Dušan Divko, advokát spol. s r.o., pod ktorou vykonáva advokátsku prax
  • +421905344479, adk@divko.sk

JUDr. Gabriela Holmová Divková, MBA

  • vykonáva svoju činnosť od roku 2011, ako samostatný advokát a mediátor
  • +421907705377, gabi@divko.sk

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA (ml.)

  • vykonáva svoju činnosť od roku 2013, ako samostatný advokát, správca a mediátor
  • +421905530973, dusan@divko.sk

JUDr. Ing. Elena Divko, PhD.

  • vykonáva svoju činnosť od roku 2013, ako samostatný advokát
  • +421915979323, elena@divko.sk

Spoločenstvo advokátov v súčastnosti patrí medzi renomované a dynamicky sa rozvíjajúce advokátske kancelárie s pôsobnosťou v Slovenskej republike a v Českej republike. Poskytuje účinné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva pre fyzické a právnické osoby z domova aj zo zahraničia, zohľadňujúc potreby konkrétneho klienta s cieľom kvalifikovane a vysoko profesionálne pomáhať riešiť problémy klientov k ich maximálnej spokojnosti - efektívne, rýchlo a kvalitne.

JUDr. Dušan Divko (st.) | advokát | +421 42 4325 400 |  +421 905 344 479 | adk@divko.sk
JUDr. Gabriela Holmová Divková, MBA | advokát, mediátor | +421 907 705 377  | gabi@divko.sk
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA  (ml.) | advokát, správca, mediátor | +421 905 530 973 | dusan@divko.sk
JUDr. Ing. Elena Divko, PhD. | advokát | +421 915 979 323 | elena@divko.sk